افزایش حملات خشونت‌آمیز به اقامتگاه‌های پناهجویی در آلمان

افزایش حملات خشونت‌آمیز به اقامتگاه‌های پناهجویی در آلمان

از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا کنون، ۴۳۷ مورد حمله به اقامتگاه‌های پناهجویان ثبت شده‌ که دو برابر حملاتی بوده که