اشتاین‌مایر: چگونه مانع از ساختن بمب اتمی توسط ایران می‌شویم

اشتاین‌مایر: چگونه مانع از ساختن بمب اتمی توسط ایران می‌شویم

وزیر امور خارجه آلمان در مقاله‌ای دیدگاه ‌خود را درباره اهمیت توافق لوزان برای حل مناقشه اتمی ایران