استخری در “بورن‌هایم” ورود مردان پناهجو را ممنوع کرد

استخری در “بورن‌هایم” ورود مردان پناهجو را ممنوع کرد

یک استخر سرپوشیده در شهر “بورن‌هایم” در نزدیکی کلن اعلام کرده که از این پس مردان پناهجو اجازه ورود