مرکز “اونی‌اسیست” در برلین، ارزیاب مدارک تحصیلی

مرکز “اونی‌اسیست” در برلین، ارزیاب مدارک تحصیلی

مرکز اونی‌اسیست در برلین مدارک متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های آلمان را در ازای حق‌الزحمه‌ای مشخص ارزیابی کرده و در صورت کامل