چگونه می​توان از طریق دویچه وله به صورت رایگان زبان آلمانی آموخت؟

چگونه می​توان از طریق دویچه وله به صورت رایگان زبان آلمانی آموخت؟

آلمانی جزو ۱۰ زبان بین‌المللی دنیاست. علاوه بر آلمان دراتریش، سوئیس، لوگزامبورگ نیز به این زبان