آلمان بیشترین شمار پناهجویان را می‌پذیرد

آلمان بیشترین شمار پناهجویان را می‌پذیرد

ماه‌هاست که کشورهای اتحادیه اروپا بر سر این که هر یک چه سهمیه‌ای از پناهجویان را در خود جای دهند، جدل می‌کنند.