آغاز نشست گروه ۷ در آلمان در سایه اعتراضات گسترده

آغاز نشست گروه ۷ در آلمان در سایه اعتراضات گسترده

در آستانه نشست گروه ۷ در ایالت بایرن آلمان صدها تن از مخالفان نیز راهپیمایی خود به سوی