آتش‌سوزی در دو اقامتگاه پناهجویان در آلمان

شب گذشته در آلمان در دو محل‌ مربوط به استقرار پناهجویان آتش‌سوزی روی داد. در یک مورد کانکس‌های ۸۰ پناهجو چنان آسیب دید که همه آنها به