آئودی‌ هم درگیر رسوایی فولکس‌واگن شد

آئودی‌ هم درگیر رسوایی فولکس‌واگن شد

شرکت آئودی هم از رسوایی جعل میزان حقیقی آلایندگی خودروها بی‌نصیب نماند. بیش از دو میلیون خودروی این شرکت نیز دست‌کاری شده‌اند.