کلن

کلن

کُلن چهارمین شهر بزرگ آلمان در ایالت نوردراین-وستفالن و منطقهٔ راین-رور است. از میان این شهر رود راین می‌گذرد و به آن جلوه‌ای ویژه می‌بخشد. کلن با بیش از دو هزار سال پیشینه، یکی از کهن ترین شهرهای آلمان به شمار می‌رود.

نقشه آلمان - کلن

نقشه آلمان - کلن

دیباچه

نامگذاری کلن خود داستانی تاریخی دارد. امپراتریس روم، آگریپینا؛ در سال پنجاه پس از میلاد در زادگاه خود شهری بنا نهاد و آن را کولنیا کلائودیا آرا آگریپیننسیوم نامید. به سبب آنکه این شهر در مسیر راههای ساخته شده بدست رومیان تا جرمانیا (آلمان امروز) قرار داشت، بزودی بازرگانان بسیاری به خود جلب کرد و مرکز داد و ستد مهمی شد.

رومیان شرقی (بیزانس) پس از غلبه بر روم غربی، مسیحیت را که از خاور میانه به ارمغان آورده بودند به زور شمشیر بجای آیین میترایی در شهر کلن رواج دادند و آن را مبدل به قطب مسیحیت در شمال اروپا کردند. در تاریخ پانزده اکتبر ۱۸۸۰، فرانک‌ها در این شهر بنای کلیسای جامع بزرگی (کلیسای جامع کلن) را به پایان رساندند.

در ۳۰ مه ۱۹۴۲ در اواخر جنگ جهانی دوم متفقین کلن را بارها بمباران کردند و آن را به ویرانه‌ای بدل کردند. بخشی از آثار آن پابرجا مانده است.

جغرافیا

این شهر پرجمعیّت‌ترین شهر ایالت مذکور است. کارناوال این شهر و همچنین کلیسای بزرگ و قدیمی آن، کلیسای جامع کلن معروف است.

فرهنگ

کلن عمدتاً یک شهر فرهنگی است و ایرانیان بسیاری در آن سکونت دارند.

دانشگاه‌ها

کلن با بیش از شصت هزار دانشجو که در هفت دانشگاه و چندین انستیتو عالی تحصیل می‌کنند (از جمله دانشگاه معروف و بین‌المللی ورزش Deutsche Sporthochschule، دانشگاه موسیقی Musikhochschule، بزرگترین دانشگاه صنعتی آلمان Fachhochschule Köln و دانشگاه اصلی کلن Albertus Magnus Universität) اولین یا دومین شهر بزرگ دانشجویی آلمان است (این جایگاه در رقابت با شهر برلین قرار دارد و سال به سال تغییر می‌کند).
منظرهﺍی از شهر کلن در یک روز مه آلود بارانی

منظره یک روز مه آلود در کلن - آلمان

منظره یک روز مه آلود در کلن - آلمان

یک سراسرنما از شهر تاریخی کلن در ساحل رود راین

سراسرنما از شهر تاریخی کلن در ساحل رود راین

سراسرنما از شهر تاریخی کلن در ساحل رود راین

 

 

کلن -آلمان

کلن -آلمان