کشف گنجینه‌ای از شمش‌های طلا از زیر خاک در آلمان

کشف گنجینه‌ای از شمش‌های طلا از زیر خاک در آلمان

کارگران ساختمانی شهر پاساو در ایالت بایرن آلمان، به هنگام خاک‌برداری از زمین‌های ملکی شخصی به گنجینه‌ای مملو از شمش‌های طلا دست یافتند که ارزش‌شان حدود یک میلیون یورو است. جست‌و‌جو بر سر یافتن مالک شمش‌ها آغاز شده است.

کشف گنجینه‌ای از شمش‌های طلا از زیر خاک در آلمان

کشف گنجینه‌ای از شمش‌های طلا از زیر خاک در آلمان

بولدوزرهایی که مشغول تخریب دیواری در یک ملک شخصی در نزدیکی بیمارستان شهر پاساو در ایالت بایرن آلمان بودند، به گنجینه‌ای مملو از شمش‌های طلا دست یافتند. گفته می‌شود ارزش طلاهای پیداشده حدود یک میلیون یورو است.

به گزارش خبرگزاری آلمان با ادامه خاک‌برداری شمش‌های بیشتری از زیر خاک بیرون آمدند. پلیس آلمان روز شنبه (۶ تیر / ۲۷ ژوئن) تایید کرد که شمش‌های طلایی که روی آنها "بانک سوئیس" کنده شده بودند و همچنین چندین ورقه طلایی از زیر خاک بیرون آورده شده‌اند.

مالک این گنجینه کیست؟

یکی از سخنگویان شهرداری شهر پاساو در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه آلمانی "پاساور نوین پرسه" در این باره گفت ارزش گنجینه‌ی به دست آمده حدود یک میلیون یورو است. او گفت اکنون باید مشخص شود که چه کسی صاحب این گنجینه است.

سخنگوی شهرداری شهر پاساو در ادامه تاکید کرد که موضوع مهمی که باید مشخص شود این است که گنجینه اکنون به چه کسی تعلق دارد، زیرا موضوع تعیین مالکیت در چنین شرایطی بسیار دشوار است. سخنگوی شهرداری شهر پاساو توضیح داد که گنجینه به مرکزی امن منتقل شده است.

اولین شمش‌های طلا روز چهار‌شنبه (۳ تیر / ۲۴ ژوئن) کشف و از زیر خاک بیرون آورده شدند. بقیه شمش‌ها روز جمعه (۵ تیر / ۲۶ ژوئن) در پی کاوش‌های بعدی کشف شدند. هنوز مشخص نیست که آیا هنوز شمش‌های طلای بیشتری در زیر خاک پنهان هستند یا نه.