نگرانی از نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در ارتش آلمان

نگرانی از نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در ارتش آلمان

سرویس ضداطلاعات نظامی آلمان نسبت به احتمال نفوذ اسلام‌گرایان افراطی به درون ارتش آلمان هشدار داده است. گفته می‌شود تا کنون ۲۰ تن از سربازان پیشین ارتش آلمان در مناطق جنگی سوریه و عراق حضور دارند.

نگرانی از نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در ارتش آلمان

نگرانی از نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در ارتش آلمان

رئیس سرویس ضداطلاعات ارتش آلمان گفته است: «ما این ریسک را می‌بینیم که ارتش آلمان به پایگاه آموزش نظامی برای اسلام‌گرایان خشونت‌طلب بدل گردد و از آن سوءاستفاده شود.»

به گزارش روزنامه "دی ولت"، کریستف گرام، رئیس سرویس ضداطلاعات ارتش آلمان در سخنان خود اشاره کرد به اینکه ۲۰ تن از سربازان پیشین ارتش آلمان شناسایی شده‌اند که ثابت شده به مناطق جنگی در سوریه و عراق رفته‌اند. وی تأکید کرد که سربازان مشغول خدمت در میان این افراد دیده نمی‌شوند.

کریستف گرام به ترورهای ماه ژانویه در پاریس اشاره کرد که سوءقصدکنندگان از قرار معلوم توانمندی و شناخت نظامی داشته‌اند. با این حال او هشدار داد که با وجود این پیشگیری‌ها، از شمار افرادی که ممکن است جذب افکار افراطی شوند، کاسته نخواهد شد.

سرویس ضداطلاعات آلمان از نظر حقوقی فقط مسئول امور اطلاعاتی ارتش آلمان است. پیش از آنکه یک سرباز به خدمت ارتش درآید، این سرویس مورد مشورت قرار می‌گیرد، ولی نمی‌تواند وضعیت سربازان آینده کشور را بررسی و درباره آن‌ها تحقیق کند.

کریستف گرام می‌گوید: «اگر یک اسلام‌گرای نسبتا هوشمند خود را معرفی کند ولی نیت واقعی خود را پنهان سازد، نمی‌توان مانع از استخدام وی شد.»

تقاضای پرسنل بیشتر در حوزه ضداطلاعات

بر این اساس، رئیس سرویس ضداطلاعات ارتش آلمان خواستار اختیارات بیشتر برای سازمان خود شده است. او می‌گوید سازمانش باید در موقعیتی باشد تا بتواند پیشاپیش در مورد داوطلبان خدمت در ارتش تحقیقات اولیه را صورت بدهد.

گرام می‌گوید: «ما مایلیم بررسی کنیم که آیا در مورد وفاداری این سرباز آینده کشور تردید جدی وجود دارد یا خیر.»

سرویس ضداطلاعات آلمان ۲۰ سال پیش حدود ۲۰۰ کارمند در حوزه ضدجاسوسی نظامی داشت و امروز از این میزان به طور قابل توجهی کاسته شده است. با این حال این سازمان باید همه‌سویه مراقب وضعیت امنیتی ارتش آلمان باشد.

از این رو، رئیس سرویس ضداطلاعات ارتش آلمان خواستار افزایش پرسنل و فن‌آوری بهینه شده است. او می‌افزاید که پدافند سایبری نیز به فن‌آوری پیشرفته‌‌تر نیاز دارد.