مدارک مورد نیاز اقامت آلمان

 1. اسکن از پاسپورت
  مدارک مورد نیاز

  مدارک مورد نیاز

 2. بیوگرافی از بدو تولد تا امروز
 3. بیزینس پلن (موکل باید به صورت مختصردر رابطه با ایده اقتصادی که می خواهند در آلمان اجرا نمایند بنویسند.)
 4. اسکن از هر گونه مدرک زبان خارجی
 5. اسکن از آخرین مدرک تحصیلی
 6. اسکن از هر گونه سند مالکیت که دارا میباشد
 7. پرینت حسابهای بانکی متقاضی
توجه : ارائه اصل مدارک ذکر شده در هنگام ورود به سفارت ضروری می باشد .

 

برای دریافت مشاوره رایگان جهت ثبت شرکت در آلمان، عدد ۴ به شماره ۱۰۰۰۷۵۳۶۷۷پیامک نمایید .