شرکت هزاران تن از مردم کلن در تظاهرات علیه نیروهای ضدخارجی

شرکت هزاران تن از مردم کلن در تظاهرات علیه نیروهای ضدخارجی

بیش از ده هزار تن در تظاهراتی علیه گردهمایی نیروهای دست راستی افراطی "هولیگان‌ها علیه سلفی‌ها" در شهر کلن آلمان شرکت کردند. ۳۵۰۰ مامور پلیس کوشیدند تا دو گروه تظاهرکننده را جدا از هم نگاه دارند و مانع درگیری آنان شوند.

شرکت هزاران تن از مردم کلن در تظاهرات علیه نیروهای ضدخارجی

شرکت هزاران تن از مردم کلن در تظاهرات علیه نیروهای ضدخارجی

روز یکشنبه (۲۵ اکتبر / ۳ آبان) در شهر کلن آلمان بیش از ده هزار نفر علیه گردهمایی گروه دست راستی افراطی و ضد خارجی "هولیگان‌ها [آشوب‌گران] علیه سلفی‌ها" (Hogesa) تظاهرات کردند. در میتینگ "هوگسا" حدود یک‌هزار نفر شرکت داشتند. پلیس آلمان برآورد کرده که حدود ۲۳ هزار نفر در تظاهرات شرکت داشته‌اند.

از جمله شرکت‌کنندگان در تظاهرات علیه "هوگسا" فعالان چپ‌گرای مستقل، سیاستمداران، نمایندگان انجمن‌های محلی و نمایندگان کارکنان کاتولیک بودند.

۳۵۰۰ مامور پلیس در محل حاضر بودند

۳۵۰۰ مامور پلیس در محل حاضر بودند

حدود ۳۵۰۰ تن از ماموران پلیس در محل حضور داشت و کوشیدند تا دو گروه تظاهرکننده را از یکدیگر جدا نگاه دارد.

پلیس تنها پس از کنترل افراد به آنها اجازه شرکت در تظاهرات را می‌داد. به خصوص تلاش پلیس بر این بود که دو گروه چپ‌گرای مستقل و دست‌راستی‌های افراطی را دور از هم نگاه دارد.

گردهمایی "هوگسا" و تظاهرات مخالفان آن در دو سوی مختلف ایستگاه قطار "دویتس" در کلن برگزار شد. اینجا و آنجا درگیری‌هایی خشونت‌بار میان هولیگان‌ها و مخالفان چپ‌گرای آنان رخ داد.

پلیس از ماشین آب‌پاش در برابر نیروهای چپ‌گرای مستقل استفاده کرد که سنگ و مواد آتش‌زا پرتاب می‌کردند

پلیس از ماشین آب‌پاش در برابر نیروهای چپ‌گرای مستقل استفاده کرد که سنگ و مواد آتش‌زا پرتاب می‌کردند

پلیس با به کارگیری ماشین آب‌پاش علیه تظاهرکنندگان چپ‌گرا که سنگ و مواد آتش‌زا پرتاب می‌کردند، مانع آنان از پیشروی به سمت گردهمایی "هوگسا" شد.

"جرقه‌های رنگارنگ علیه اشرار قهوه‌ای"

طبق برآوردها، بیش از ده‌هزار نفر از شهروندان کلن در تظاهرات علیه گردهمایی "هوگسا" شرکت کرده بودند. طبق برآورد پلیس ۲۳ هزار نفر در تظاهرات شرکت داشتند. جو تظاهرات در مجموع آرام و صلح‌آمیز گزارش شده است.

بر روی پلاکاردها از جمله نوشته شده بود: "هیچ انسانی غیر قانونی نیست"، "پناهجویان خوش آمدید"، "کلن علیه نفرت"، "ما خواستار آموزش بیشتر برای نازی‌ها هستیم".

درگیری‌ پلیس با جوانان چپ‌گرا

درگیری‌ پلیس با جوانان چپ‌گرا

گروهی از دوستداران کارناوال معروف کلن هم در تظاهرات شرکت داشتند. بر روی یکی از پلاکاردهایی که آنان حمل می‌کردند نوشته شده بود: "جرقه‌های رنگارنگ علیه اشرار قهوه‌ای" که به یونیفورم قهوه‌ای رنگ نیروهای "اس اس" (گردان حفاظتی) دوره نازی‌ها در آلمان اشاره دارد و به معنای مخالفت جامعه‌کثرت‌گرا با نیروهای دست‌راستی افراطی ضدخارجی است.

اتحادی از ۵۰ گروه و انجمن با شعار "از پناهجویان و شأن انسانی حفاظت کنیم" تظاهرات علیه "هوگسا" را سازماندهی کرده بود.

همزمان با آن، شرکت‌کنندگان در گردهمایی "هوگسا" در سوی دیگر ایستگاه قطار "دویتس" جمع شده بودند. پلیس اطراف گردهمایی را محاصره کرده بود و مانع از نفوذ از خارج به آن می‌شد.

در نخستین گردهمایی "هوگسا" در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ درگیری‌هایی شدید به وجود آمده بود. در آن میان حدود ۵۰ مامور پلیس زخمی شده بودند.

منبع: http://goo.gl/5YgtD5