سازمان امنیت آلمان: سلفی‌ها در پی “شکار” پناه‌جویان جوان هستند

سازمان امنیت آلمان: سلفی‌ها در پی "شکار" پناه‌جویان جوان هستند

نهادهای امنیتی آلمان نگران نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در میان تازه‌واردان پناه‌جو به آلمان هستند. بنیادگرایان می‌کوشند با سوءاستفاده از وضعیت اضطراری پناه‌جویان جوان سوری و عراقی، آن‌ها را به گروه‌های تروریستی جلب کنند.

سلفی‌ها در پی شکار پناه‌جویان جوان هستند

سلفی‌ها در پی شکار پناه‌جویان جوان هستند

بنا به گزارش "بایریشه روندفونک"، به نقل از سخن‌گوی سازمان امنیت ایالت بایرن، سلفی‌ها در ایستگاه‌های مرکزی قطار، اقامت‌گاه‌های موقت پناه‌جویان و اماکن تجمع آنان، در کمین جوانان سوری و عراقی می‌نشینند تا آنان را "شکار" کنند. ایستگاه مرکزی قطار شهر مونیخ که در روزهای گذشته شاهد ورود هزاران پناه‌جو بوده، از جمله‌ی این مکان‌ها است.

این سخن‌گو با اشاره به این که سازمان امنیت ایالت بایرن از شیوه‌ی کار اسلام‌گرایان افراطی باخبر است، می‌گوید: «سلفی‌ها هم‌چنین تلاش می‌کنند با پناه‌جویان جوانی که بدون سرپرست وارد آلمان می‌شوند و در جستجوی حمایت و پشتیبانی هستند، رابطه برقرار کنند.»

به گفته‌ی این سخن‌گو، یکی از رهبران بانفوذ این گروه در پایگاه اینترنتی خود به اعضا و هواداران خود رهنمود داده است که به ‌طور "هدفمند" با پناه‌جویان ارتباط بگیرند و آنان را به "راه راست سلفی‌ها" هدایت کنند.‌

کارشناسان معتقدند که به ویژه افراد ضعیف و کم‌تجربه که از فشارهای روانی ـ اجتماعی ناشی از وضعیت نابسامان خود رنج می‌برند، می‌توانند به راحتی در دام گروه‌های افراطی گرفتار آیند: «این پناه‌جویان معمولا وقتی با دشواری‌های هم‌پیوندی با جامعه روبرو می‌شوند، به افراط‌گرایی رو می‌آورند.» به باور این متخصصان، با یک برنامه‌‌ریزی همه‌سویه‌ در جهت جلب این افراد به جامعه که با صرف هزینه‌های سنگین همراه است، می‌توان نقشه سلفی‌ها را خنثی کرد.