دهمین سالگرد زمامداری آنگلا مرکل، پرقدرت‌ترین زن جهان

دهمین سالگرد زمامداری آنگلا مرکل، پرقدرت‌ترین زن جهان

ده سال پیش هیچ کس تصور نمی‌کرد که دوره زمامداری مرکل چنین طولانی شود. به او همچون کاندیدای موقتی دوره پس از هلموت کهل می‌نگریستند. اکنون از آغاز زمامداری قوی‌ترین زن جهان، ۱۰ سال می‌گذرد. دوره‌ای که کماکان ادامه دارد.

ادای سوگند

ادای سوگند

زمانی که در رقابتی فشرده و با اکثریتی ناچیز به مقام صدراعظمی آلمان انتخاب شد، مرکل سوگند خورد که "به آلمان خدمت کند". این روز بیست و دوم نوامبر سال ۲۰۰۵ بود. مرکل نخستین صدراعظم زن آلمان و در عین حال نخستین شهروند "آلمان شرقی" سابق بود که به چنین مقام حساسی در آلمان متحد و یکپارچه دست می‌یافت. نخستین دوره زمامداری او، رهبری ائتلاف بزرگ احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات آلمان بود.