حس خوشبختی آلمانی‌ها افزایش یافته است

آلمانی‌ها مدت‌ها بود که این قدر احساس خوشبختی نمی‌کردند. اطلس خوشبختی سال ۲۰۱۶ آلمان منتشر شده است. در این اطلس مشخص شده که درجه خوشبختی مردم این کشور در مناطق غربی بیشتر از مناطق شرقی است.

حس خوشبختی آلمانی‌ها افزایش یافته است

حس خوشبختی آلمانی‌ها افزایش یافته است

در یک نظرخواهی که همه‌ساله از طرف اداره پست آلمان انجام می‌شود اعلام شده که به رغم ترس از عملیات تروریستی و به رغم بحران پناهجویی در آلمان احساس خوشبختی در میان آلمانی‌ها بسیار افزایش یافته است.

نتایج این نظرخواهی که روز سه‌شنبه (۱۸ اکتبر/ ۲۷ مهر) در برلین منتشر شد، نشان می دهد که درجه متوسط خوشبختی مردم آلمان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۱/ ۷ بوده است. در این نظرخواهی که در آن شش هزار نفر شرکت کرده بودند، عدد یک کم‌ترین و عدد ۱۰ بیشترین احساس رضایت و خوشبختی شهروندان به حساب آمده بود.

عدد ۱۱/ ۷ بیشترین میزان خوشبختی شهروندان آلمان از سال ۲۰۱۰ تا کنون را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۰ نخستین نظرخواهی در این رابطه در آلمان انجام شد.

البته گفته می‌شود که این فرایند مثبت در آلمان ارتباطی مستقیم با همین فرایند در اروپا دارد. اطلاعات موجود در این باره نشان دهنده آن هستند که اروپائیان نیز در سال ۲۰۱۵ اعلام کرده‌اند که به نسبت سال پیش از آن خوشبخت‌تر بوده‌اند.

برمبنای یک نظرسنجی در میان کشورهای اتحادیه اروپا شهروندان آلمان قبل از بلژیک و پس از مالت در مقام نهمین کشور خوشبخت اروپا قرار دارند.

غرب خوشبخت‌تر از شرق

از نتایج نظرخواهی درجه‌‌ی خوشبختی مردم آلمان مشخص می‌شود که شهروندان مناطق غربی این کشور خوشبخت‌تر از شهروندان مناطق شرقی هستند. ناخرسندی نسبی شهروندان مناطق شرق آلمان در حالی است که شرایط اقتصادی در این مناطق به نسبت سال‌های گذشته بهتر شده، تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و شمار بیکاران در این مناطق کاهش یافته است.

ایالت شلزویگ هولشتین آلمان برمبنای این نظرخواهی خوشبخت‌ترین شهروندن آلمان را در خود جای داده است. این ایالت شمال غربی آلمان با ۴۱/ ۷ امتیاز برای چهارمین بار به طور متوالی به مقام نخست نظرخواهیِ خوشبخت‌ترین مناطق آلمان انتخاب می‌شود. پس از ایالت شلزویگ هولشتین، شهروندان ایالت‌های هسن و نیدرزاکسن قرار دارند.

غرب خوشبخت‌تر از شرق

غرب خوشبخت‌تر از شرق

در نقطه مقابلِ شهروندان خوشبخت این سه ایالت، مردم مناطق شرقی آلمان احساس خوشبختی چندانی نمی‌کنند. ایالت‌های زاکسن آنهالت و مکلنبورگ فورپومرن آلمان در این نظرخواهی رتبه‌های ۱۸ و ۱۹ را به دست آورده‌اند. امتیاز مکلنبورگ فورپومرن ۷۷/ ۶ است.

نظرخواهی سال ۲۰۱۶ میلادی در باره درجه خوشبختی مردم آلمان یک موضوع عمده داشت و آن "تنوع فرهنگی" در آلمان بود. ۷۵ درصد کسانی که در این نظرخواهی شرکت کرده بودند اعلام کردند که آلمان دارای جامعه‌ای باز و مدارامدار است.

در این نظرخواهی مشخص شد که میان باز بودن جامعه و احساس رضایت از زندگی، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. به این ترتیب هرچه افراد مدارامدارتر باشند احساس رضایت‌شان از زندگی بیشتر است.

۳۸ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی، که خود را بخصوص مدارامدار تصور می‌کنند، در ارتباط با رضایت از زندگی بالاترین درجه (درجه ۹ یا ۱۰ ) را به خود داده‌اند.

عامل‌های خوشبختی

عواملی که درجه رضایت از زندگی را بیشتر یا کمتر می‌کنند، بسیار متنوع و شخصی هستند. محققان برگزارکننده این نظرخواهی اعلام کرده‌اند که در احساس خوشبختی آلمانی‌ها ساختارهای بنیادینی چون وجود صلح، امنیت، آزادی سیاسی و ارتباطات اجتماعیِ رضایت‌بخش و همچنین تامین احتیاجات اولیه چون آموزش، بهداشت، کار و مکانی برای زندگی، درجه رضایت از زندگی را بیشتر می‌کنند.

در این نظرخواهی آمده است که درجه رضایت از زندگی مجردها کمتر از افراد متاهل است و افرادی که با شبکه‌ای از دوستان‌شان در ارتباط‌اند راضی‌تر از کسانی هستند که تنها زندگی می‌کنند و دوستان کمتری دارند.

این نظرخواهی همچنین بر این نکته تاکید می‌کند که بیکاری از عوامل مهم عدم رضایت از زندگی است. در این ارتباط به دست آوردن پول تنها مسئله‌ی اصلی نیست، بلکه احساس اهمیتی است که با داشتن کار در شخص بوجود می‌آید و ترسی که از نداشتن کار به خاطر احتیاج مالی به دیگران ایجاد می‌شود سبب عدم رضایت از زندگی می‌شود.

در چنین شرایطی یکی از عامل‌های مهم رضایت از زندگی آزادی در تصمیم‌گیری است و کاری که شخص با علاقه و خوشحالی انجام دهد.

منبع :https://goo.gl/UUU6IG