تقویم روز آلمان: فرماندار ۱۸ ساله و بنيان‌گذار كتابخانه

۲۴ اكتبر ۱۷۳۹: ۲۷۷ سال پيش در چنين روزی آنا آماليا، فرماندار وايمار زاده شد. آنا آماليا شهر وايمار را به يكی از مركزهای مهم فرهنگ و هنر تبديل كرد. ماندگارترين اثرش كتابخانه‌ای به نام او در وايمار است.

فرماندار ۱۸ ساله و بنيان‌گذار كتابخانه

فرماندار ۱۸ ساله و بنيان‌گذار كتابخانه

پدر آنا آماليا Anna Amalia والی براونشوايگ Braunschweig بود و دخترش طبق رسم اشراف و فرمانداران نزد آموزگاران خصوصی در رشته‌های الاهيات، موسيقی، تاريخ و جغرافی آموزش ديد.

آن‌گونه كه خود می‌نويسد، از آنجا كه نه چهره زيبا و نه قامت كشيده و راستی داشت، كوشيد اين كمبود را با سواد هر چه بيشتر و بهتر جبران كند. ۱۶ ساله بود كه بايد با والی ۱۸ ساله شهر وايمار ازدواج می‌كرد.

يک ماه پيش از آنكه خودش ۱۸ ساله شود، كارل آگوست Carl August وليعهد سرزمين وايمار و آيزِناخ را به دنيا آورد و به اين ترتيب پس از درگذشت زودهنگام همسرش ۱۶ سال نايب‌الحكومه آن سرزمين شد و با پايداری در مقابل شورای عالی شهر، عملا در اين مدت حكومت كرد.

آنا آماليا با جذب فرهيختگان و اديبان بنامی چون ويلاند و بعدها گوته، اين شهر را به يكی از مركزهای مهم فرهنگ و هنر آلمان تبديل كرد. ماندگارترين اثر او كتابخانه‌ای است كه هم اكنون به نام او در وايمار به كار خود ادامه می‌دهد.

كتابخانه شهر تا آن زمان در دربار و دور از دست همگان قرار داشت و آنا آماليا ساختمانی عمومی را ويژه اين كار در نظر گرفت و كتابخانه را در آنجا دائر كرد. آنجا از معدود كتابخانه‌های آلمان بود كه در آن آثار بسيار ارزنده‌ای از زنان و درباره زنان يافت می‌شد و می‌شود.

۳۶ ساله بود كه فرزندش كارل آگوست به سن بلوغ رسيد و رسما حكومت آن سرزمين را به دست گرفت. با آغاز حكومت او، آنا آماليا رفته رفته از شركت در كارهای سياسی و اداری و حتی فرهنگی محروم ماند و گوشه‌گيری اختيار كرد.

با تصرف وايمار به دست ناپلئون در سال ۱۸۰۶ آنا آماليا همه امتيازات اشرافی خود را هم از دست داد.

آنا آماليا در ۶۷ سالگی در وايمار در شرق آلمان درگذشت.

منبع: https://goo.gl/OEgtnN