تانک و سلاح‌های جنگ جهانی در گاراژ یک خانه مسکونی در آلمان

تانک و سلاح‌های جنگ جهانی در گاراژ یک خانه مسکونی در آلمان

پلیس آلمان توپ، ضدهوایی و سلاح‌های مربوط به جنگ جهانی دوم را در گاراژ خانه‌ای در شمال آلمان کشف کرد. ۲۰ سرباز و ۵۰ پلیس در طول ۹ ساعت با کمک خودروهای زرهی و لودر توانستند تسلیحات کشف شده را از گاراژ بیرون بیاورند.

تسلیحات کشف شده در زیرزمین یک خانه مسکونی در آلمان

تسلیحات کشف شده در زیرزمین یک خانه مسکونی در آلمان

مردم محلی که انتقال سلاح‌های کشف‌شده را تماشا می‌کنند.

مردم محلی که انتقال سلاح‌های کشف‌شده را تماشا می‌کنند.

ضدهوایی کشف شده در این خانه

ضدهوایی کشف شده در این خانه

بیرون آوردن و انتقال این تسلیحات از صبح تا شب طول کشید.

بیرون آوردن و انتقال این تسلیحات از صبح تا شب طول کشید.

این تسلیحات نظامی از خانه یک فرد مسن مجموعه‌دار کشف و ضبط شده‌اند.

این تسلیحات نظامی از خانه یک فرد مسن مجموعه‌دار کشف و ضبط شده‌اند.

این تسلیحات نظامی پس از کشف به یک منطقه نظامی در نزدیکی منتقل شده‌اند.

این تسلیحات نظامی پس از کشف به یک منطقه نظامی در نزدیکی منتقل شده‌اند.

پلیس آلمان توپ و ضدهوایی و سلاح‌های جنگ جهانی دوم را در زیرزمین خانه‌ای در شهر هایکن‌درف در شمال آلمان کشف کرد.

پلیس آلمان توپ و ضدهوایی و سلاح‌های جنگ جهانی دوم را در زیرزمین خانه‌ای در شهر هایکن‌درف در شمال آلمان کشف کرد.

تسلیحات کشف شده در زیرزمین یک خانه مسکونی در آلمان 2

تسلیحات کشف شده در زیرزمین یک خانه مسکونی در آلمان

انتقال تسلیحات کشف شده کشف شده در خانه مسکونی در شمال آلمان به منطقه نظامی

انتقال تسلیحات کشف شده کشف شده در خانه مسکونی در شمال آلمان به منطقه نظامی

تسلیحات کشف شده در زیرزمین یک خانه مسکونی در آلمان

تسلیحات کشف شده در زیرزمین یک خانه مسکونی در آلمان

در کنار توپ و ضدهوایی، زرادخانه‌ای از سلاح‌های جنگ جهانی دوم در زیرزمین این خانه کشف شده است.

در کنار توپ و ضدهوایی، زرادخانه‌ای از سلاح‌های جنگ جهانی دوم در زیرزمین این خانه کشف شده است.

تسلیحات کشف‌شده در زیرزمین یک خانه مسکونی در آلمان

تسلیحات کشف‌شده در زیرزمین یک خانه مسکونی در آلمان

تسلیحات کشف شده در زیرزمین یک خانه مسکونی در آلمان3

تسلیحات کشف شده در زیرزمین یک خانه مسکونی در آلمان