انواع شرکت در آلمان

انواع فرم های حقوقی شرکت درآلمان شامل سه دسته ی عمده می شوند :
الف) شرکت های سهامی :

انواع شرکت ها در آلمان

عبارتند از نهاد های حقوقی که در آن دارنده حقوق و تعهدات خود شرکت می باشد وشرکت بعنوان شخص حقوقی دارای دارایی است ، طرف قرارداد  است و متعهد به پرداخت مالیات می باشد و مسئولیتش محدود به دارایی و سرمایه سهام آن است و دارای روند حسابرسی گسترده تر نسبت به فرم های حقوقی دیگر می باشد.
این نوع شرکت ها با هر تعداد سهامدار قابل تاسیس می باشند و سرمایه آن ها می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد و نحوه توزیع سهم و تعداد سهامداران باید در اساسنامه شرکت قید شود و مورد تایید دفتر اسناد رسمی قرار گیرد .
مسئولیت محدود شرکت از زمان ثبت نام تجاری شرکت رسما موثر واقع می شود و فرم درخواست ثبت نام تجاری توسط مدیر عامل شرکت یا وکیل وی در حضور دفتر دار رسمی که خود حقوقدان است ، امضا می شود و توسط وی تایید و بصورت فرم الکترونیکی ثبت تجاری می شود .
انواع این دسته از شرکت ها عبارتند از : 
 • شرکت با مسئولیت محدود (GmbH) :
 1. حداقل سرمایه مورد نیاز ۲۵۰۰۰ یورو می باشد .
 2. هنگام ثبت این نوع از شرکت ابتدا ۱۲۵۰۰ یورو یعنی نیمی از سرمایه اصلی ، از متقاضی ثبت شرکت اخذ می شود .
 3. شرکت با مسئولیت محدود کارآفرینی (mini- GmbH) : حداقل سرمایه مورد نیاز ۱ یورو می باشد.
 • شرکت سهامی(AG)  :
         حداقل سرمایه مورد نیاز ۵۰۰۰۰ یورو می باشد .
 • مشارکت محدود با سهام(KGaA)  :
         حداقل سرمایه مورد نیاز ۵۰۰۰۰ یورو می باشد .
ب) شرکت های تضامنی و مشارکت  (Offene Handelsgesellschaft - OHG) (Partnergesellschaft)
         ویژگی مهم مشارکت ، تعهد شخصی شرکا در قبال کار خود می باشد و حداقل باید دو شریک برای تشکیل این نوع شرکت وجود داشته باشد و انواع مختلف این دسته از شرکت ها عبارتند از :
 1. مشارکت قانون مدنی(GBR)
 2. مشارکت تجاری عمومی(OHG)
 3. مشارکت محدود(KG)
 4. شرکت با مسئولیت و مشارکت محدود(GmbH & Co . KG )
تفاوت اصلی  این شرکت ها درمیزان مسئولیت شرکا و میزان تعهدات مورد نیاز برای مشارکت است و در واقع مشارکت شکلی از شراکت است که بطور خاص به منظورانجام همکاری های دو یا چند جانبه  برای فعالیت های آزاد حرفه ای طراحی شده است.
بر خلاف شرکت های سهامی مشارکت نهاد حقوقی مستقلی نیست بلکه تشکلی از صاحبان حرفه و کسب و کار است که در آن هر کدام از شرکا مسئول بدهی ها و دیون شرکت حتی از دارایی های شخصی خود می باشند و حداقل سرمایه مورد نیاز نمی باشد .
ایجاد مشارکت می تواند در چندین گام ساده انجام گردد وحداقل دو شریک مورد نیاز است و حداقل سرمایه با افزایش تعداد شرکا افزایش نمی یابد و مدیریت شرکت تنها مختص شرکای شرکت است .
برای ثبت تجاری شرکت نیز فرم درخواست ثبت باید توسط تمامی شرکا امضا و توسط دفتر دار رسمی آلمانی به صورت فرم الکترونیکی معتبر بایگانی گردد .
ج) شعبه و نمایندگی (Zweigniederlassung) 
هر شرکت خارجی‌ که در خارج از آلمان دارای دفتر مرکزی و کسب و کار ثبت شده باشد، می‌‌تواند شعبه‌ای در داخل آلمان داشته باشد. در آلمان دو نوع شعبه وجود دارد که تفاوت آنها اساسا از میزان درجه استقلال آنها نسبت به دفتر مرکزیشان در خارج از آلمان نشأت می‌گیرد :
 • شعبه مستقل (selbständige Zweigniederlassung)
 • شعبه وابسته (unselbständige Zweigniederlassung)
شعبه نسبت به دفترمرکزی خصیت مستقلی ندارد و از نظر حقوقی بخشی از دفتر مرکزی است و مشمول قوانین کشوری می شود که شعبه اصلی در آن جا است ونیاز به حداقل سرمایه ندارد . دفتر مرکزی مسئول تمامی دعاوی و یا تعهدات وبدهی هایی است که در آلمان بوجود می آید .
بر اساس توافقنامه مالیات دوگانه یک شعبه چنانچه به عنوان یک نهاد دائمی در آلمان مستقر شود، مشمول پرداخت مالیات دوگانه می‌‌باشد. (این مساله به وضعیت اقامتی شخص مدیرعامل بستگی دارد، در این حالت معمولا مدیرعامل با اقامتی غیر از آلمان فعالیت می‌کند)
شعبه مستقل از لحاظ حقوقی به عنوان یک نهاد دائمی در نظر گرفته می‌‌شود  درحالیکه شعبه وابسته تنها بر اساس شرایط خاصی‌ به عنوان نهاد دائمی به حساب می‌‌آید.

جهت مشاوره رایگان عدد ۴ را به شماره ۱۰۰۰۷۵۳۶۷۷پیامک نمایید .