افشاگری درباره فعالیت‌های ناموجه دستگاه اطلاعاتی آلمان

افشاگری درباره فعالیت‌های ناموجه دستگاه اطلاعاتی آلمان

دستگاه اطلاعاتی آلمان به فعالیت‌های جاسوسی گسترده‌ای دست زده است. برخی از کشورهای دوست نیز هدف فعالیت‌های جاسوسی بوده‌اند. رسانه‌های گروهی در آلمان چنین فعالیت‌هایی را غیرموجه دانسته‌اند.

افشاگری درباره فعالیت‌های ناموجه دستگاه اطلاعاتی آلمان

افشاگری درباره فعالیت‌های ناموجه دستگاه اطلاعاتی آلمان

بنا به گزارشی افشاگرانه که در رسانه‌های جمعی آلمان منتشر شده، گرهارد شیندلر، رئیس دایره سرویس اطلاعاتی و نماینده دفتر صدراعظم به پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) اطلاع داده‌اند که فعالیت‌هایی در جهت گردآوری اطلاعات از کشورهای "دوست" انجام گرفته است.

دولت آلمان پیش از این از دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده، NSA به شدت انتقاد کرده بود که به جاسوسی علیه "کشورهای دوست" دست زده است.

پیش از این گوشه‌ای از فعالیت‌های دستگاه اطلاعاتی آلمان در آمریکا و کشورهای اروپایی برملا شده و معلوم شده بود که ادارات بسیاری در شماری از کشورهایی که "دوست" شمرده می‌شوند، مورد جاسوسی قرار گرفته‌اند. اکنون روشن می‌شود که ابعاد این فعالیت از آنچه گمان می‌رفت، بسی بزرگ‌تر بوده است.

بنا به تحقیقات تازه بخش بزرگی از فعالیت‌های غیرموجه هنوز علنی نشده است. برای نمونه دستگاه اطلاعاتی آلمان در مورد هانس‌یورگ هابر، از مقامات وزارت خارجه، شنود به کار برده است.

روشن نیست که این شنود کی و چگونه اعمال شده و هدف آن چه بوده است. این موضوع با توجه به این امر اهمیت بیشتری کسب می‌کند که هابر طبق قانون از فعالیت اطلاعاتی مصون بوده و شنود مکالمات او تنها با حکم رسمی پارلمان آلمان مجاز است.

هانس‌یورگ هابر از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ سرپرست کمیسیون نظارت اتحادیه اروپا در گرجستان بود و پس از آن در بروکسل ریاست هیئت برنامه‌ریزی خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا را به عهده داشت. او در سال ۲۰۱۴ سفیر آلمان در قاهره بود و در حال حاضر نیز سفیر اتحادیه اروپا در ترکیه است.

افزون بر این، آقای هابر همسر امیلی هابر است که از سال ۲۰۱۴ سمت‌های مهمی در وزارت کشور و خارجه آلمان داشته است.

جاسوسی علیه مقامات کشورهای "دوست"

دستگاه اطلاعاتی علیه برخی از مقامات کشورهای دوست و متحد آلمان نیز به فعالیت‌های جاسوسی دست زده است. از آن میان می‌توان از شخص لوران فابیوس نام برد که از سال ۲۰۱۲ وزیر امور خارجه فرانسه است.

مأموران اطلاعاتی علیه برخی از نهادهای بین‌المللی نیز دست به جاسوسی زده‌اند، از جمله دادگاه بین‌المللی لاهه، بنیاد یونیسف وابسته به سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) و همچنین بنگاه خبری "صدای آمریکا". چندین شرکت بزرگ و بنیاد تجارتی اروپایی و آمریکایی نیز هدف عملیات جاسوسی بوده‌اند.

هنوز از جزئیات این فعالیت‌ها اطلاعات روشنی منتشر نشده و به نظر کارشناسان مدت‌ها طول خواهد کشید تا روشن شود چه نهادها و افرادی، برای چه مدت و برای چه مقاصدی هدف جاسوسی دستگاه اطلاعاتی بوده‌اند.

منبع: http://goo.gl/94tdW9