اشتیاق برای فراگیری زبان آلمانی

اشتیاق برای فراگیری زبان آلمانی

اشتیاق برای فراگیری زبان آلمانی

اشتیاق برای فراگیری زبان آلمانی

وزیر امور خارجه آلمان دکتر گیدو وستروله قصد دارد با ایجاد کمپین «آلمانی - زبان نوآوری ها» از رواج زبان آلمانی در خارج پشتیبانی نماید. وزیر کشورآلمان، پیپر، این پروژه را به وزارت خارجه آلمان معرفی کرده است. آلمانی رایج ترین زبان در سراسر اروپا است.

به طور تقریبی ۱۵ میلیون نفردر سراسر جهان آلمانی را به عنوان یک زبان خارجی گفتگو کرده و یا می آموزند. با وجود این از تعداد نوآموزان این زبان در سال های اخیر کاسته شده است. پیپر این روند را به «زنگ خطری» برای معطوف ساختن توجه دولت آلمان به مشکلی تعبیر کرده است که لازم است درجهت بر طرف ساختن آن اقدام نماید.

پیپر یاد آور شد که نهادینه کردن زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی مستلزم آن است که بتوانیم اهمیت چند زبانه بودن را به عنوان زیربنای ارزشمندی برای توسعه فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار دهیم. همچنین لازم است که در سطح کل اروپا نیز به این امر پرداخته شود. پروژه های آموزش زبان، پروژه های نسلی و در نتیجه مستلزم سرمایه گذاری های دراز مدت می باشند. برای این که بتوانیم سیاست های یادگیری زبان را به صورت ضربتی اجرا نماییم، لازم است که بودجه مالی برای حمایت از زبان به صورت دراز مدت تدوین شوند.کمپین «آلمانی – زبان نوآوری ها» باید بتواند اشتیاق لازم را برای فراگیری زبان آلمانی در سراسر دنیا ایجاد کند. عنوان این کمپین با پروژه موفق «آلمان - سرزمین نوآوری ها» مرتبط است که همزمان با برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی در سال ۲۰۰۶ با موفقیت برای آلمان تبلیغ نمود. وزارت خارجه آلمان و هم پیمانانش در صددند با کمک پروژه ها و برنامه های متنوع در سراسر جهان، برای زبان آلمانی تبلیغ کنند.

آلمانی- رایج ترین زبان در اروپا

زبان آلمانی، زبان مادری بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از مردم جهان است. هیچ زبان دیگری در اروپا به وسعت و گستردگی زبان آلمانی نیست. زبان آلمانی در مدارس به عنوان زبان خارجی تدریس می شود. بیش از ۱۲/۸ میلیون دانش آموز در خارج از آلمان به یادگیری زبان آلمانی می پردازند.

بیشترین زبان آموزان زبان آلمانی در ناحیه اروپا در کشور لهستان می باشند (۲/۳۵ میلیون نفر)، روسیه (۲/۳ میلیون نفر) و فرانسه (۱/۲میلیون نفر)پروژه کمپین «آلمانی – زبان نوآوری ها» بدون کمک سازمان های وابسته به سیاست خارجی آلمان در زمینه فرهنگی، تحقق نخواهد یافت.

آلمانی- رایج ترین زبان در اروپا

آلمانی- رایج ترین زبان در اروپا

مهم برای تحقق این امر شبکه جهانی «مدارس شریک» هستند که دسترسی به زبان و آموزش آلمانی را ممکن ساخته و میل به شناختن آلمان امروزی را در آن جامعه ایجاد می کنند. تعداد مدارس این شبکه در دو سال گذشته ۵۰۰ مدرسه را در برمی گرفت که این تعداد امروزه با افتخار تمام به ۱۴۲۰مدرسه می رسد.

پیپر خاطر نشان کرد که سرمایه گذاری بر روی زبان آلمانی تبلیغ مناسبی برای اقتصاد و مراکز علمی-دانشگاهی در آلمان خواهد بود. از این جهت، تلاش خواهد شد که پروژه کمپین «آلمانی – زبان نوآوری ها» در کشورهایی که تعداد زیادی از مردم آن زبان آلمانی را می آموزند، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا پنج ماشین با علامت «آلمان-ماشین» در لهستان حرکت کرده و نزد معلمان، خانواده ها، دانش آموزان و دانشجویان برای یاد گیری زبان آلمانی تبلیغ می کند.

وزیر کشور همچنین قصد دارد با جلب حمایت نهادهای دولتی و مهم بروکسل دراتحادیه اروپا نیز برای گسترش زبان آلمانی تلاش نماید.