«استفاده اطلاعاتی سازمان امنیت آلمان از پناهجویان»

«استفاده اطلاعاتی سازمان امنیت آلمان از پناهجویان»

سرویس‌های اطلاعاتی آلمان تلاش کرده‌اند از پناهجویان اطلاعات امنیتی به دست آورند. اشپیگل می‌نویسد، به پناهجویان وعده داده شد که در ازای ارائه چنین اطلاعاتی از حمایت بیشتر برخوردار خواهند شد.

مقر سازمان اطلاعات و امنیت آلمان در برلین

مقر سازمان اطلاعات و امنیت آلمان در برلین

مجله اشپیگل در گزارشی اختصاصی گزارش داده که سازمان اطلاعات و امنیت و دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳‌، ۸۵۰ پناهجو را به منظور کسب اطلاعات امنیتی مورد پرس و جو قرار دادند.

مبنای این گزارش پاسخی است که دولت آلمان به پرسش فراکسیون حزب چپ‌ها در مجلس این کشور داده است؛ پاسخی که نسخه‌ای از آن در اختیار اشپیگل قرار گرفته است.

"اشپیگل آنلاین" می‌نویسد، کسب اطلاعات امنیتی از پناهجویان در آلمان مناقشه‌برانگیز است، چون در اغلب موارد به پناهجویان وعده حمایتی داده شد که بدون همکاری به هیچ وجه نمی‌توانستند از آن برخوردار شوند. احتمال داده می‌شود که به آن‌ها وعده وضعیت بهتر حقوقی داده باشند.

بخش پرسش ‌و شنود سازمان اطلاعات و امنیت آلمان مسئولیت پرس‌ و جو از پناهجویان را بر عهده داشت. این بخش در ژوئن ۲۰۱۴ توسط دولت آلمان بسته شد. با این همه این سازمان بر اساس اطلاعات دریافتی از محافل امنیتی، باز هم به تخلیه اطلاعاتی پناهجویان ادامه داد، هر چند "به صورت داوطلبانه."

منتقدین اصلی این اقدام احزاب اپوزیسیون در آلمان‌ هستند. مارتینا رنر، نماینده چپ‌ها در مجلس می‌گوید: «اگر سرویس‌های امنیتی همچنان پناهجویان را زیر فشار بگذارند، این نه تنها از نظر اخلاقی قابل نکوهش است، بلکه باید به مضمون اطلاعات به دست آمده نیز شک کرد.»

منبع: http://goo.gl/9i7RN6