آلمان قانون دوبلین را در مورد پناهجویان سوری اعمال نمی‌کند

آلمان قانون دوبلین را در مورد پناهجویان سوری اعمال نمی‌کند

پناهجویان سوری اجازه دارند در آینده در آلمان بمانند. بر خلاف آنچه قانون دوبلین مقرر کرده، آلمان این گروه از پناهجویان را به کشور دیگری در اتحادیه اروپا که نخست به آن وارد شده‌‌اند، برنمی‌گرداند.

آلمان قانون دوبلین را در مورد پناهجویان سوری اعمال نمی‌کند

آلمان قانون دوبلین را در مورد پناهجویان سوری اعمال نمی‌کند

اداره فدرال آلمان برای رسیدگی به امور پناهندگان و مهاجران قانون دوبلین را در مورد پناهجویان سوری اعمال نخواهد کرد.

یک سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه (۲۵ اوت / ۳ شهریور) اعلام کرد: «در حال حاضر قانون دوبلین در مورد شهروندان سوری در عمل اجرا نمی‌شود.»

این سخنگو گفت که به درخواست پناهجویان سوری در آلمان رسیدگی خواهد شد و این تصمیمی است که به دلایل انسان‌دوستانه گرفته شده است. به گفته این سخنگو، این تصمیم منجر به رسیدگی سریع‌تر به درخواست متقاضیان پناهندگی در آلمان نیز خواهد شد.

طبق قانون دوبلین باید همه پناهجویان در همان کشور عضو اتحادیه اروپا که برای نخستین بار به آن وارد شده‌اند، درخواست پناهندگی بدهند. این قانون باعث شده که کشورهایی چون ایتالیا و یونان متعهد به پذیرش شمار بیشتری از پناهجویان نسبت به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا باشند. از این رو موضوع تعیین سهمیه پذیرش پناهجو برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدتهاست مورد بحث قرار گرفته است.

قاعده جدیدی که اداره فدرال آلمان برای امور پناهندگان و مهاجران اعلام کرده، قاعده‌ای رسمی به حساب نمی‌آید، بلکه پیش از این نیز این نهاد به دلایل انسان‌دوستانه به درخواست‌های پناهندگی کسانی که از کشوری دیگر در اروپا می‌آمده‌اند، رسیدگی می‌کرده است. از جمله تا پایان ماه ژوئيه تنها ۱۳۱ مورد بازگرداندن متقاضیان پناهندگی سوری به کشور دیگری که از آن به آلمان آمده بودند در چارچوب قانون دوبلین وجود داشته است.

بازگرداندن متقاضیان پناهندگی سوری به یونان مدتی است متوقف شده، چون با توجه به شمار بالای پناهجویان، شرایط زندگی برای آنان در این کشور مناسب دانسته نشده است. قاعده‌ای مشابه در مورد مجارستان نیز وجود دارد.

شهروندان سوری بزرگ‌ترین گروه پناهجویان سال جاری ۲۰۱۵ در آلمان را تشکیل می‌دهند. مقامات آلمانی تا کنون درخواست پناهندگی ۴۴ هزار سوری را ثبت کرده‌اند.

از سال گذشته فرایند رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان تسریع شده است. اگر تردیدی در مورد هویت یک متقاضی سوری وجود نداشته باشد، نیازی به بازجویی از او وجود ندارد، بلکه کافی است که پناهجو فرمی را پر کند و به پرسش‌هایی به طور کتبی پاسخ دهد.

با این همه چهار ماه طول می‌کشد تا به درخواست پناهندگی یک پناهجوی سوری رسیدگی شود.